THE STORY OF RED NAILS - There are many story related to red nail color !

HET VERHAAL VAN RODE NAGELS - Er zijn veel verhalen gerelateerd aan rode nagellak!

Er zijn veel verhalen gerelateerd aan rode nagellak.

We zijn het meest geïnteresseerd in die verhalen die dateren uit de periode vóór de New Age, en bewonderen het feit dat in die perioden het uiterlijk en de kleur van nagels erg belangrijk waren.

Twee fantastische dames, koningin Nefertiti, gevolgd door Cleopatra, waren trendsetters in hun tijd. Er wordt aangenomen dat koningin Nefertiti de eerste in het oude Egypte was die haar nagels rood schilderde, om haar koninklijke status te symboliseren. Ze droeg meestal een robijnrode nagellak en er wordt gesuggereerd dat ze bloed als kleurstof gebruikte.

Cleopatra droeg ook rode nagels tijdens haar heerschappij over Egypte, en niemand anders mocht nagels in dezelfde kleur lakken.

Misschien is vanwege die verhalen de rode nagellak een van de meest favoriete onder alle dames.

Terug naar blog